Kartellen släpper nya låten ”Vilsna själar”

Kartellen jobbar för fullt på sin kommande skiva och nu har det första konkreta smakprovet kommit på hur det nya materialet kommer att låta. Den nya låten, Vilsna själar, är producerad av Masse och bär på cuts från Salla (båda från Redline/Salazar Brot­hers). Så här lyder Kartellens egen beskrivning av låten:

”Denna låt skrev Sebbe inne på anstal­ten. Hela Kar­tel­len är väl­digt nöjda med låten och den var från bör­jan tänkt att vara med på debu­tal­bu­met som kom­mer till som­marn. Men Kine­sen och Sebbe kände att den sub­stan­sen som avspeglas i låten redan fanns på ett annat spår på ski­van så vi lät detta bli en liten sne­ak­peak på ski­van istäl­let. Salla från TSB står bakom mör­dar­cut­sen och pro­duk­tio­nen och mix­ningen är det Masse som lig­ger bakom. Kar­tel­len tilläg­nar denna låten till alla Vilsna Sjä­lar i pro­gram­men och för­or­terna och hop­pas att låten kan ge er lite styrka att fort­sätta kämpa! Kar­tel­len finns här för gatan, för sol­da­terna! Free Kine­sen, Baby­face, Baloo, Johnny Och res­ten av ligan som sitter”.

Ladda hem Vilsa själar exklusivt genom ametistazordegan.com

Forumtråd: [Audio] Så kommer Kartellens album låta! LADDA NER!

Läs mer: