Litteratur- och uppsats-arkivet

Bild av: iefhebber.biz

Uppsatser och avhandlingar

Bitches and hoes – svenska hiphopare om kvinnobilder inom hiphop

Författare: Robert Valsinger
Institution: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Ämne: En undersökning om hur kvinnor avbildas inom svensk hiphop.
Nedladdning: Klicka här för download

Bortom Klichéerna – om graffiti och den samtida konstens gränser

Författare: Jacob Kimvall
Institution: Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Ämne: Analyserar graffiti som konstform.
Nedladdning: Klicka här för download

Breaking som en del av hiphopkulturen

Författare: Robert Kvist
Institution: Institutionen för utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Ämne: Syftet med detta arbeta är att undersöka breaking som en del av hiphop-kulturen.
Nedladdning: Klicka här för download

”Det enda som är sämre än de där nödrimmen är ditt ölsinne”: En betraktelse över svensk battleraps estetik

Författare: Nhat Quynh Tran
Institution: Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Ämne: Utifrån battles fundera kring hur svenska battlerappare motiverar sin suveränitet och hur idealen för hur man gör det upprätthålls och förnyas.
Nedladdning: Klicka här för download

Du Vet Inte – en kvalitativ studie om hur en ung kvinna tar plats i det nya medielandskapet

Författare: Arash Dehvari & Annelie Majoros
Institution: Kultur, samhälle och mediegestaltning, Linköpings universitet
Ämne: Behandlar hur hiphop-bloggen duvetinte.se skapar sig utrymma i medielandskapet via sin bloggverksamhet.
Nedladdning: Klicka här för download

”Ey yo, jag rimmar på tills det går bra nu” – en studie om svensk hiphop

Författare: Pouya Motavalli
Institution: Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Ämne: Vill undersöka hur hiphopare ser på rap genom att intervjua rappare.
Nedladdning: Klicka här för download

Faser och teman i en hiphopares liv – berättelser om hiphop som ungdomskultur

Författare: Jessica Andersson
Institution: Tema kommunikation, Linköpings universitet
Ämne: En narrativ studie om hiphopkultur som ungdomskultur där det undersöks hur hiphopare blir en del av sin egna kultur.
Nedladdning: Klicka här för download

Färdighet och lekfullt skapande – hur ett band gör hiphop

Författare: Andrea Dankic
Institution: Etnologiska institutionen, Lunds universitet
Ämne: Undersöker hur man går tillväga för att skapa hiphop-musik.
Nedladdning: Klicka här för download

”Ge mig en mick och jag tar den som kleptomaner för I don’t feel you som yoghurt” – om flow, ethos och teknisk skryt-rap i modern svensk hiphop

Författare: Linda Jordeskog
Institution: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Ämne: Undersöker vad som kännetecknar modern, svensk rap via intervjuer med unga rappare.
Nedladdning: Klicka här för download

Glöm inte min kultur – En studie av kulturell identitet

Författare: Magnus Früchtenicht
Institution: Lärarutbildningen, Högskolan Kristianstad
Ämne: En studie av ungdomars syn på sin identitet i förhållande till kultur, i detta fall hiphop.
Nedladdning: Klicka här för download

Grabbarna från förorten och extraordinära rövarbröder från Södermalm – Konstruktion av kulturell identitet i svensk hiphop

Författare: Sebastian Abrahamsson
Institution: Institutionen för sociologi, Lunds Universitet
Ämne: Analyserar svenska raptexter för att se hur kulturella och sociala föreställningsvärldar avbildas.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop – ett hippt hopp för socialt arbete

Författare: Linnéa Bothén
Institution: Socialhögskolan, Lunds universitet
Ämne: Undersöker hur sociala projekt som använder sig av hiphop som ungdomsaktivitet resonerar kring hiphopens betydelse och hur de legitimerar sina satsningar.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop ger mer hopp! – en studie av berättelser om förortslivet i svenska hiphoptexter

Författare: Shadi Kiyashe
Institution: Institutionen för medier, kommunikation och IT, Södertörns högskola
Ämne: Analyserar Kartellens hiphoptexter med retoriken i musiktexterna som fokus.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop kontra jazz – En jämförande studie i framställningen av ”den Andre”

Författare: Anders Fryksborn & Anders Ristenstrand
Institution: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet
Ämne: En komparativ studie mellan jazz och hiphop med utgångspunkt utifrån postkolonial teoribildning.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop och glam metal i Sverige – En undersökning och analys av skivomslag i en jämförelse över tid

Författare: Felicia Skoglund & Louise Berg
Institution: Sektionen för planering och mediedesign, Blekinge Tekniska Höskola
Ämne: Undersöker hur skivomslagen inom hiphop och glam metal i Sverige har förändrats över tid.
Nedladdning: Klicka här för download

Hip-hop and construction of group identity in a stigmatized area. A field study regarding cultural capital among Roma youths in Konik, Montenegro

Författare: Sofia Söderlund & Elin Wärnelid
Institution: Department of Social Work, Mittuniversitetet
Ämne: Behandlar gruppidentitet bland personer inom utsatta områden som är involverade i hiphopkretsar. Fem personer från Konik intervjuas.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop – hiphoppare om hiphop

Författare: Johan Lundblad
Institution: Institutionen för tematisk utbildning och forskning, Linköpings universitet
Ämne: Undersöker vad det innebär för ungdomar att vara hiphoppare.
Nedladdning: Klicka här för download

Hiphop-videor – från idé till färdig produkt

Författare: Anna Nilsson & Jeanette Svensson
Institution: Teknokultur, Humaniora & Samhällsbyggnad, Blekinge Tekniska Högskola
Ämne: Ett arbete som behandlar produktionen av två hiphopvideos. Ena för den skånska duetten KC, den andra för Advance Patrol.
Nedladdning: Klicka här för download

If you don’t know, now you know – A study of the educational qualities of hip-hop lyrics

Författare: Erik Håkman
Institution: Institutionen för språk och litteratur, Göteborg universitet
Ämne: Analyserar bland annat språkstrukturen i Nas text N.Y. State of mind.
Nedladdning: Klicka här för download

Impossible is nothing

Författare: Jessica Nithenius & Elisabeth Rosenholm
Institution: Ekonomiska institutionen, Linköping universitet
Ämne: Undersöker hur en subkultur, i detta fall hiphop, kan påverka det symboliska värdet av ett varumärke, Adidas.
Nedladdning: Klicka här för download

I skuggan av betongen – En analys av social identitet i tre svenska hiphopartisters texter

Författare: Petter Zerpe
Institution: Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet
Ämne: Analyserar tre hiphopartisters texter med syftet att undersöka hur social identitet skildras inom svensk hiphop.
Nedladdning: Klicka här för download

”Jag tror att våra ord är ingenting” – Om hur ungdomar som deltagit i upplopp beskriver sina livsvillkor, bakgrunden till upplopp samt använder hiphop som symboliskt motstånd

Författare: David Pålsson
Institution: Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Ämne: Undersöker hur ungdomar som deltagit i upplopp beskriver sina livsvillkor, bakgrunden till upplopp samt hur hiphop speglar deras livsvillkor
Nedladdning: Klicka här för download

“Kan en svart författare skriva om en kille som heter Gunnar?” – framställningen av hip-hop musik i svenska medier

Författare: Jonathan Klittmark & Karl Östman
Institution: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpngs Universitet
Ämne: Behandlar hur hiphop framställs i svensk media, om en artist är mer autentisk beroende på dess etnicitet.
Nedladdning: Klicka här för download

Keeping it real or keeping it… wrong? – En studie av produktplacering i hiphop-videos

Författare: Henrik Fulgentiusson, Susanne Rayner & Pirkko Väänänen
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Ämne: Behandlar produktplacering i hiphop-videos
Nedladdning: Klicka här för download

Keepin’ it real vs Bling-Bling: Shopping for identity among Swedish Hip-hoppers

Författare: Carolina Larnett
Institution: Socialantropoligska institutionen, Lunds universitet
Ämne: Undersöker skapandet av en identitet via hiphop-kulturen.
Nedladdning: Klicka här för download

Musik, identitet, konsumtion och kultur – Om hiphopares lyssnande

Författare: Fredrik Holmquist & Anders Nordström
Institution: Sociologiska institutionen, Lunds universitet
Ämne: Undersöker värderingar och normer som styr hiphopares musikval och betydelsen musiken haft för deras identitet och vardagsliv.
Nedladdning: Klicka här för download

Ordet jag inte sade – en studie i egyptisk hiphop

Författare: Hanna Johansson & Evelyn Jones
Institution: Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet
Ämne: Behandlar egyptisk hiphop och den egyptiska hiphopscenen som är relativt ny med speciella förutsättningar såsom censur och religiös konservatism.
Nedladdning: Klicka här för download

Rapmusikens mörka ansikte – Glitter och stjärtar, fattigdom och hunger

Författare: Ametist Azordegan
Institution: Institutionen för Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet
Ämne: Ett arbete som analyserar mainstream-raptexter och utforskar representation av ideologiska strukturer i dessa.
Nedladdning: Klicka här för download

Samhällskritik från gatan – En studie av argumentationen i hiphopmusiken utifrån ideologi

Författare: Johan Gustafsson
Institution: Humanvetenskapliga institutionen, Högskolan i Kalmar
Ämne: Undersöker huruvida någon av de tre grundideologierna socialism, konsevatism eller liberalism, går att lokalisera inom hiphopmusiken.
Nedladdning: Klicka här för download

Svart som synden – Konstruktionen av ”de(t) Andra”, normalitet och gränser

Författare: Sebastian Abrahamsson
Institution: Institutionen för sociologi, Lunds universitet
Ämne: Studiens syfte var att kritiskt granska den diskursiva konstruktionen av ”de(t) Andra” utifrån en position inom den dominerande kulturens referensramar.
Nedladdning: Klicka här för download

Svensk hiphop 1982-2007 – En undersökning kring kultur och social rörelse

Författare: Houman Sebghati
Institution: Historia, Stockholms universitet
Ämne: Undersöker hiphopens framväxt i Sverige genom två årtionden.
Nedladdning: Klicka här för download

Varumärkesannektering – en studie i hur subkulturer påverkar varumärken

Författare: Marcus Axel & Jörn Arnell
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Ämne: Undersöker hur varumärket BMW påverkas av hiphop.
Nedladdning: Klicka här för download

”Vinden har vänt” – En uppsats som ger lektioner / förklarar funktioner / för personer som missat poängen / dissat hela svängen

Författare: Emilia Melgar & Kristina Olander
Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet
Ämne: Studerar hur hiphop ser ut i dagspress samt kartlägga återkommande teman som kategoriserar den.
Nedladdning: Klicka här för download

Vår tids rapsoder – om hiphopkultur och rap som alternativa lärandemiljöer

Författare: Jenny Steen
Institution: Lärarutbildningen, kultur, språk och medier, Malmö högskola
Ämne: Undersöker en miljö där ungdomar träffas för att lära sig rap utifrån ett lärandeperspektiv. Ett alternativ till skolans mer formella kontext.
Nedladdning: Klicka här för download

Övrig litteratur

Svenska författare

Andersson, Per. Medan Svensson åt plankstek: en reseberättelse från graffitins hemliga värld. Norstedts, 2005.

Carlsson, Benke. Street art Stockholm. Ström, 2007

Jacobson, Staffan. Den spraymålade bilden: graffitimåleriet som bildform konströrelse och läroprocess. Aerosol Art Archives, 1996

Ludvigsson, Emma; Jonas Frank. The Latin Kings portfolio. Wahlström & Widstrand, 2005

Palmgren, Johan; Oskar Ponnert, Tony Ernst. Shoot! ISBN, 2004

Sernhede, Ove. AlieNation is my nation. Ordfront förlag AB, 2007
Sernhede, Ove, Söderman, Johan. Planet Hiphop: om hiphop som folkbildning och social mobilisering. Liber, 2010
Strage, Fredrik. Mikrofonkåt. Bokförlaget Atlas KB, 2001
Sännås, Per-Olof . Graffiti: ett gäng hip hopare och deras konst. Action bild, 1996.
Söderman, Johan. Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier. Lund: Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, 2007

Utländska författare

Chang, Jeff. Can’t stop, Won’t stop. A History of the Hip-hop Generation. Ebury Press, 2006.

Light, Alan. The Vibe History Of Hip Hop. Three Rivers Press, 1999.

Toop, David. Rap Attack 3. London: Serpent’s tail. Reverb, 1984/2000.

________

Saknar du något verk på listan? Maila in ditt tips till oss på [email protected] så lägger vi in det om det är relevant.

En länk till detta inlägg

  1. Litteratur- och uppsats-arkivet om svensk hiphop | Whoa - 22 november 2012